Những cái “Đừng” của cuộc đời đọc xong ngộ ra rất nhiều và thấy nhẹ nhàng, an lạc hơn (Phần 2)

Những cái “Đừng” của cuộc đời đọc xong ngộ ra rất nhiều và thấy nhẹ nhàng, an lạc hơn:

16. Thời gian của bạn không nhiều vì vậy đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác.

17. Gọt xoài đừng để xoài thâm chọn bạn đừng để bạn đâm lại mình.

18. Gặp nghịch cảnh đừng sợ người lại phải cảm ơn bởi vì đời là nghịch cảnh nhờ thế ta lớn hơn nhiều.

Gặp nghịch cảnh đừng sợ người lại phải cảm ơn bởi vì đời là nghịch cảnh nhờ thế ta lơn hơn nhiều.

19. Đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống.

20. Nếu muốn cuộc sống bình yên đừng gây sóng gió, ưu phiền cho nhau. Dẫu nghèo hèn, hay sang giàu trời yên biển lặng, khổ đau không còn là tốt rồi.

21. Đừng trách đừng hờn, đừng thở than, đừng ganh ghét, gian dối. Đừng đem tình nghĩa ra buôn bán, chuyện của người ta chớ luận bàn.

22. Trên đường đời bạn có thể đánh rơi nhiều thứ nhưng nhất định đừng đánh rơi lòng tự trọng của chính mình.

23. Đừng bao giờ quan tâm đến những người nói xấu sau lưng bạn, bởi vì vị trí của họ mãi mãi ở sau lưng bạn mà thôi!!!

24. Sống đừng nhìn vào tiền nhiều hay ít, quan trọng là tâm tình có tốt hay không.

25. Là một con người có thể nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng bao giờ nghèo đạo đức, nhân cách.

26. Làm chính mình là được, đừng vì muốn lấy lòng người khác mà bản thân quá mệt mỏi.

27. Cuộc đời ni ngắn lắm đừng bận tâm lời thị phi, thấy điều chi có ích lặng lẽ làm rồi đi.

Cuộc đời ni ngắn lắm đừng bận tâm lời thị phi, thấy điều chi có ích lặng lẽ làm rồi đi.

28. Đời này có luật nhân quả, nên đừng làm gì có lỗi với người khác. Dối người, có ngày người dối lại, phản người có ngày người phản lại ta.

29. Hãy đi thật chậm để xác định mỗi bước chân của mình là đúng hướng, đừng cố vội chạy quá nhanh để khi dừng lại mới biết mình lạc đường.

30. Giữa người với người đừng nói đến chuyện xứng hay không xứng, mà phù hợp là tốt rồi.

Những cái “Đừng” của cuộc đời đọc xong ngộ ra rất nhiều và thấy nhẹ nhàng, an lạc hơn (Phần 1)

Tuệ Tâm (sưu tầm và tổng hợp)