Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!

Tâm An Lành