Buông đi cho nhẹ kiếp người vui đi để có nụ cười như hoa

Buông đi cho nhẹ kiếp người vui đi để có nụ cười như hoa

Buông đi cho nhẹ kiếp người
Vui đi để có nụ cười như hoa
Nhất tâm xin niệm Di Đà
Cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề..
Nam Mô A Di Đà Phật