Cái gì của mình vẫn sẽ mãi là của mình

Cái gì của mình vẫn sẽ mãi là của mình

Nên nhớ :

Cái gì của mình vẫn sẽ mãi là của mình

Cái gì không phải là của mình thì

Có giành giật mãi cũng vô dụng

Có duyên thì ở, hết duyên thì đi

Còn thương nhau thì đi 1 vòng cũng sẽ quay về