Có những nỗi buồn không biết kể cùng ai

Có những nỗi buồn không biết kể cùng ai

Có những nỗi buồn không biết kể cùng ai

Đành giấu trong lòng chờ thời gian vùi lấp

Cuộc sống ngoài kia mỗi ngày đều tấp nập

Cười thật nhiều…chưa hẳn đã là vui…!

Tâm An Lành