Con người nên có 4 thứ

Con người nên có 4 thứ

Con người nên có 4 thứ:

Tự tin trên gương mặt

Lương thiện ở trong tim

Khí phách ở trong máu

Mạnh mẽ trong cuộc đời

Tâm An Lành