Cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ cái gì

Cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ cái gì

Cuộc đời này

Không ai cho không ai bất cứ cái gì

Của biếu là của lo, của cho là của nợ

Đừng bao giờ trông chờ người khác cho mình

Dù là những điều nhỏ nhặt nhất

Tâm An Lành