Đàn ông nên nhớ…

Đàn ông nên nhớ...

Đàn ông nên nhớ…

Chỉ có người phụ nữ chấp nhận sống nghèo khổ với mình mới là người phụ nữ thật sự yêu thương mình.

Tâm An Lành