Phải chấp nhận thôi vì cuộc đời luôn có 2 mặt của nó

Phải chấp nhận thôi vì cuộc đời luôn có 2 mặt của nó

Tình Yêu có 7 chữ thì Phản Bội cũng 7 chữ.

Sự Thật có 6 chữ thì Dối Trá cũng vậy.

Bạn Bè có 5 chữ thì thì Kẻ Thù cũng thế

Cười có 4 chữ thì Khóc cũng không thua

Yêu có 3 chữ thì thì Hận cũng có bấy nhiêu.

Phải chấp nhận thôi vì cuộc đời luôn có 2 mặt của nó.

Tâm An Lành