Tôi không mong ngay mai sẽ bình yên hay như ý

Tôi không mong ngay mai sẽ bình yên hay như ý

Tôi không mong ngay mai sẽ bình yên hay như ý
Chỉ mong luôn đủ sức để bất ngờ nào đến cũng bình thản dang tay…

Tâm An Lành