Ai ơi hãy nhớ câu này cũng nhau sống đẹp đổi thay cuộc đời

Ai ơi hãy nhớ câu này cũng nhau sống đẹp đổi thay cuộc đời

Đời người biết sống bao lâu

Hãy sống cho tốt trao nhau chữ tình

Đời người cũng lắm thị phi

Hơn thua, ganh ghét cũng vì lợi danh

Đừng nên cứ mãi tranh giành

Trở về cát bụi cũng thành khói mây

Ai ơi hãy nhớ câu này

Cũng nhau sống đẹp đổi thay cuộc đời

Tâm An Lành (st)