CHA MẸ chỉ có 1 mà thôi

CHA MẸ chỉ có 1 mà thôi

Tiền có thể nhiều

Bạn bè cũng có thể nhiều

Nhưng

CHA MẸ chỉ có 1 mà thôi

Nếu người nào đó đáng để yêu thương nhất trên đời, đó chính là CHA MẸ 1

Tâm An Lành