Cuộc đời có được bao lâu sống sao chớ để người sau phiền lòng

Cuộc đời có được bao lâu sống sao chớ để người sau phiền lòng

Nợ ai một chút chớ quên

Ơn ai một chút phải nên đáp đền

Cuộc đời có được bao lâu

Sống sao chớ để người sau phiền lòng

Tâm An Lành (st)