Cuộc đời đẹp lắm

Cuộc đời đẹp lắm

Cuộc đời đẹp lắm

Mỗi phút mỗi giờ, mỗi ngày sẽ không quay trở lại

Vì thế đừng tranh giành hay nỗi giận

Mà hãy dành lời yêu thương cho người ta yêu quý

Tâm An Lành