Cuộc sống giống như một cuốn sách

Cuộc sống giống như một cuốn sách

Cuộc sống giống như một cuốn sách

Một vài trang khá buồn

Một số trang hạnh phúc và

Một số trang rất thú vị

Nhưng nếu bạn

Chưa từng lật thử một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở trang tiếp theo.

Tâm An Lành