Cuộc sống vốn không dễ dàng

Cuộc sống vốn không dễ dàng
Cuộc sống vốn không dễ dàng

Cuộc sống vốn không dễ dàng

Mỗi nhà một hoàn cảnh

Mỗi người một nỗi khổ riêng

Nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai

Hãy nhớ

Tôn trọng người khác cũng là

Tự trọng với chính mình

Tâm An Lành