Cười cho cuộc sống thản nhiên để tâm thanh thản bình yên với đời

Cười cho cuộc sống thản nhiên để tâm thanh thản bình yên với đời

Mỗi ngày nếu chọn niềm vui

Thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên

Cười cho cuộc sống thản nhiên

Để tâm thanh thản bình yên với đời

Tâm An Lành (st)