Hãy sống tốt cho hiện tại

Hãy sống tốt cho hiện tại

Cái nắng của ngày hôm qua

Không thể phơi khô quần áo của ngày hôm nay

Đừng nuối tiếc quá khứ

Cũng đừng quá lo lắng cho tương lai

Hãy sống tốt cho hiện tại

Tâm An Lành (sưu tầm)