Hiền lành thật thà thì trời thương gian manh xảo trá thì trời phụ

Hiền lành thật thà thì trời thương gian manh xảo trá thì trời phụ

Người tốt thường chẳng khéo miệng

Kẻ xấu lại toàn nói điều hay

Nhưng hãy nhớ…

Hiền lành thật thà thì trời thương

Gian manh xảo trá thì trời phụ

Tâm An Lành