Khi một người bị tổn thương quá nhiều

Khi một người bị tổn thương quá nhiều

Khi một người bị tổn thương quá nhiều

Họ sẽ trở nên bướng bỉnh hơn

Khó tính hơn, lạnh lung hơn và ít nói hơn

Đặc biệt mất niềm tin vào người khác

-sưu tầm-