Làm người phải có chữ tâm

Làm người phải có chữ tâm

Làm người phải có chữ tâm

Đừng nên khinh rẻ những ai thua mình

Làm người phải có chút tình

Vòng tay nhân ái sẻ chia với người

Đừng vì tham vọng nhất thời

Tiền tài vật chất có bền hay không

Khư khư ôm lấy vào lòng

Xuôi tay nhắm mắt… để dành cho ai

Tâm An Lành -sưu tầm-