Mỗi người đều có nỗi đau riêng

Mỗi người đều có nỗi đau riêng

Mỗi người đều có nỗi đau riêng

Chỉ khác nhau ở cách thể hiện

Người bình thường giấu nỗi đau trong những giọt nước mắt

Người thông minh giấu nỗi đau trong nụ cười