Nhà giàu hay nghèo hòa thuận là được

Nhà giàu hay nghèo hòa thuận là được

Tiền nhiều hay ít

Đủ ăn là được

Người đẹp hay xấu

Dễ nhìn là được

Người già hay trẻ

Mạnh mẽ là được

Nhà giàu hay nghèo

Hòa thuận là được

Tâm An Lành (st)