Sống nhân từ cuộc đời sẽ nhẹ nhõm

Sống nhân từ cuộc đời sẽ nhẹ nhõm

Sống nhân từ cuộc đời sẽ nhẹ nhõm

Tâm hiền lành không thấp thỏm lo âu

Lòng từ bi chính là phép nhiệm màu

Luôn soi sáng tận đáy sâu tâm ý

-sưu tầm-