Thôi bỏ đi, những gì là quá khứ

Thôi bỏ đi, những gì là quá khứ

Thôi bỏ đi, những gì là quá khứ

Hãy đón chờ những thứ của ngày mai

Và biết đâu trên đoạn đường dài

Ta tìm được những gì đã mất

Tâm An Lành