Cuộc đời này vốn dĩ không khổ chỉ có con người tự làm khổ nhau mà thôi

Vàng là của quý
giá cao
Đôi khi sức khỏe còn
cao hơn vàng
Vàng thì mua kí
bán cân
Sức khỏe khi cần ai
bán mà mua

Vàng là của quý giá cao Đôi khi sức khỏe còn cao hơn vàng Vàng thì mua kí bán cân Sức khỏe khi cần ai bán mà mua

Ở đời ganh ghét chẳng
được chi
Thù hận hại nhau chẳng
được gì
Xã hội bao la người
mỗi tính
Rộng lượng bao dung bớt sầu bi

Ở đời ganh ghét chẳng được chi Thù hận hại nhau chẳng được gì Xã hội bao la người mỗi tính Rộng lượng bao dung bớt sầu bi

Cuộc đời này
vốn dĩ không khổ
Chỉ có con người
tự làm khổ nhau
mà thôi

Cuộc đời này vốn dĩ không khổ Chỉ có con người tự làm khổ nhau mà thôi

Trung thực khi nghèo khó
Giản dị khi giàu có
Lịch sự khi có uy quyền
Im lặng khi giận giữ
Đó mới là lối sống hay

Trung thực khi nghèo khó Giản dị khi giàu có Lịch sự khi có uy quyền Im lặng khi giận giữ Đó mới là lối sống hay

Sống nhân từ
cuộc đời sẽ nhẹ nhõm
Tâm hiền lành
không thấp thỏm lo âu
Lòng từ bi
chính là phép nhiệm màu
Luôn soi sáng
tận đáy sâu tâm ý

Sống nhân từ cuộc đời sẽ nhẹ nhõm Tâm hiền lành không thấp thỏm lo âu Lòng từ bi chính là phép nhiệm màu Luôn soi sáng tận đáy sâu tâm ý