Đừng buồn vì họ đã bỏ rơi bạn

Nếu dễ dàng
buông bỏ thì chẳng
phải thật lòng…

Nếu dễ dàng  buông bỏ thì chẳng phải thật lòng...

Đừng buồn vì họ đã bỏ
rơi bạn
Mà hãy sống sao cho họ
buồn vì
Đã đánh mất bạn

Đừng buồn vì họ đã bỏ rơi bạn Mà hãy sống sao cho họ buồn vì Đã đánh mất bạn

Khoa học chứng
minh
Không lấy chồng sẽ
giúp phụ nữ
Trẻ lâu và yêu đời hơn

Khoa học chứng minh Không lấy chồng sẽ giúp phụ nữ Trẻ lâu và yêu đời hơn

Nước mắt rơi chưa hẳn
vì đau khổ
Miệng mỉm cười chưa
hẳn là đã vui
Nước mắt rời đôi khi vì
hạnh phúc
Miệng mỉm cười che
đậy nỗi đau thương

Nước mắt rơi chưa hẳn vì đau khổ Miệng mỉm cười chưa hẳn là đã vui Nước mắt rời đôi khi vì hạnh phúc Miệng mỉm cười che đậy nỗi đau thương

Nước tràn ly không thể hốt
lại được
Người đi rồi không quay lại
nữa đâu
Người ra đi vì người thay
đổi
Tồi tình gì mà ta phải khổ
đau
Cafe đắng bỏ thêm đường
là ngọt
Tình đắng rồi bỏ cuộc là
xong

Nước tràn ly không thể hốt lại được Người đi rồi không quay lại nữa đâu Người ra đi vì người thay đổi Tồi tình gì mà ta phải khổ đau Cafe đắng bỏ thêm đường là ngọt Tình đắng rồi bỏ cuộc là xong