Đừng tiếc nuối những gì là quá khứ

Hãy quên đi những gì trong
quá khứ
Sống ở đời nên tha thứ cho nhau
Oán hận kia hẫy chôn vùi
mãi mãi
Để cuộc đời sống mãi với
niềm vui

Hãy quên đi những gì trong quá khứ Sống ở đời nên tha thứ cho nhau Oán hận kia hẫy chôn vùi mãi mãi Để cuộc đời sống mãi với niềm vui

Ông trời không mang cho
bạn khó khăn, sao bạn có
thể nhìn thấu được lòng
người.

Ông trời không mang cho
bạn thất bại, sao bạn có
thể phát hiện được người
bên cạnh mình là thật
lòng hay giả dối.

Ông trời không mang cho bạn khó khăn, sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người. Ông trời không mang cho bạn thất bại, sao bạn có thể phát hiện được người bên cạnh mình là thật lòng hay giả dối.

Đừng tiếc nuối
những gì là quá khứ
Bởi thời gian
không quay lại bao giờ
Hãy cứ vui với
những điều ở hiện tại
Dẫu biết rằng
cuộc sống chẳng là mơ

Đừng tiếc nuối những gì là quá khứ Bởi thời gian không quay lại bao giờ Hãy cứ vui với những điều ở hiện tại Dẫu biết rằng cuộc sống chẳng là mơ

Mỗi ngày
tập một chữ BUÔNG
Buông sân, Buông ghét
Buông buồn, Buông mê
Buông cho nó khỏe
người ơi
Buông cho lòng dạ
THẢNH THƠI
nhẹ nhàng!

Mỗi ngày tập một chữ BUÔNG Buông sân, Buông ghét Buông buồn, Buông mê Buông cho nó khỏe người ơi Buông cho lòng dạ THẢNH THƠI nhẹ nhàng!