Lòng tin là thứ mà một khi đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu

Lòng tin
là thứ mà một khi đã mất
thì khó có thể trở lại
như ban đầu.
Vì vậy, hãy sống đúng
ngay từ đầu bởi trường
học có bút xóa nhưng
trường đời thì không.

Lòng tin là thứ mà một khi đã mất thì khó có thể trở lại như ban đầu. Vì vậy, hãy sống đúng ngay từ đầu bởi trường học có bút xóa nhưng trường đời thì không.

Ở ngoài kia vẫn có
những người lạ lắm
Thấy mình cười
là họ sẽ không vui
Thế mới nói
đôi khi muốn làm người
Tử tế cũng cần
thật nhiều can đảm

Ở ngoài kia vẫn có những người lạ lắm Thấy mình cười là họ sẽ không vui Thế mới nói đôi khi muốn làm người Tử tế cũng cần thật nhiều can đảm

Hãy giữ cho mình
một nét cá tính riêng!
Để không bị
ngã nghiên
Bởi những
lời nhận xét của
người khác.

Hãy giữ cho mình một nét cá tính riêng! Để không bị ngã nghiên Bởi những lời nhận xét của người khác.

Buồn nhiều lắm
Nhưng mà
không thích nói ra
Nói ra rồi
cũng có được gì đâu
Cứ âm thầm
mà giấu đi tất cả
Để ngày mai
ta lại nở nụ cười

Buồn nhiều lắm Nhưng mà không thích nói ra Nói ra rồi cũng có được gì đâu Cứ âm thầm mà giấu đi tất cả Để ngày mai ta lại nở nụ cười

Cứ tưởng chỉ có
máu mới có vị tanh
Không ngờ
LÒNG NGƯỜI cũng
bẩn, tanh và long lanh
không kém

Cứ tưởng chỉ có máu mới có vị tanh Không ngờ LÒNG NGƯỜI cũng bẩn, tanh và long lanh không kém