Nhà không cần quá rộng chỉ cần trong đó có đủ.. YÊU THƯƠNG

Chọn chồng:
1. Biết chăm lo cho gia đình
2. Biết kiếm tiền
3. Yêu con nít
4. Không cờ bạc, hút chích, gái gú
5. Khuyến khích vợ đi mua sắm
6. Không nổi cáu, to tiếng với vợ
7. Luôn lắng nghe và ủng hộ vợ

Chọn chồng

Đã là vợ chồng
xin hãy nắm chặt tay
Cùng bên nhau
vượt qua bao giông gió
Đừng vì cái tôi
mà nản lòng buông bỏ
Có được nhau rồi,
Xin hãy quý trọng nhau!

Đã là vợ chồng xin hãy nắm chặt tay

Đàn ông tốt là người
không bao giờ đem sự tức
giận từ công việc, từ cuộc
sống của mình để trút
hết lên người phụ nữ..!

Đàn ông tốt

Nhà
không cần quá rộng
chỉ cần trong đó
có đủ.. YÊU THƯƠNG.

Nhà không cần quá rộng chỉ cần trong đó có đủ.. YÊU THƯƠNG.

Mẹ dặn con gái
Sau này chọn chồng con hãy
chọn người có Đạo Đức
Đừng lấy người dù nói yêu con
nhưng khi giận lại không coi con
ra gì
Con không cần biết lúc vui vẻ họ ra
sao, chỉ cần biết lúc bực bội, họ
có còn đôi xử tử tế với con
được như lúc đầu hay không.

Mẹ dặn con gái