Ở đời có những thứ một khi mất đi không bao giờ lấy lại được hãy học cách trân trọng những gì đang có. Bạn nhé!

Đáy biển tuy sâu
nhưng người đời
đo được
Lòng người tuy nông
nhưng không ai thấu
bao giờ

Đáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được Lòng người tuy nông nhưng không ai thấu bao giờ

Cái mất đáng tiếc là Thời gian
Cái mất đáng buồn là Cơ hội
Cái mất đáng sợ là Lòng tin
Cái mất không bao giờ lấy lại được là
Tình cảm
Hãy nhớ ở đời có những thứ một khi
mất đi không bao giờ lấy lại được
Học cách trân trọng những gì
đang có. Bạn nhé!

Cái mất đáng tiếc là Thời gian Cái mất đáng buồn là Cơ hội Cái mất đáng sợ là Lòng tin Cái mất không bao giờ lấy lại được là Tình cảm Hãy nhớ ở đời có những thứ một khi mất đi không bao giờ lấy lại được Học cách trân trọng những gì đang có. Bạn nhé!

Xã hội bây giờ lạ lắm
Quen nhau vì NHAN SẮC
Qúy nhau vì ĐỒNG TIỀN
Xấu ai ngó, nghèo ai theo

Xã hội bây giờ lạ lắm Quen nhau vì NHAN SẮC Qúy nhau vì ĐỒNG TIỀN Xấu ai ngó, nghèo ai theo

Hiểu lầm
một người thì
RẤT DỄ
Nhưng… để thấu hiểu
một người mới
GIAN NAN

Hiểu lầm một người thì RẤT DỄ Nhưng... để thấu hiểu một người mới GIAN NAN

Nghĩ ít thôi
cho đời bớt khổ
Bận tâm nhiều
chỉ có khổ tâm

Nghĩ ít thôi cho đời bớt khổ Bận tâm nhiều chỉ có khổ tâm