Thiên hạ là những kẻ đứng ngoài cuộc đời bạn

Bây giờ chỉ muốn
Một mình bỏ đi
đâu đó thật xa
Làm những điều
mình thích
Tình yêu, công viêc,
cuộc sống
tất cả đều áp lực
quá rồi!

Bây giờ chỉ muốn Một mình bỏ đi đâu đó thật xa Làm những điều mình thích Tình yêu, công viêc, qe cuộc sống tất cả đều áp lực quá rồi!

Thiên hạ
là những kẻ
đứng ngoài cuộc đời bạn
Họ chẳng cho bạn
đồng nào, cũng chẳng
nuôi sống được bạn
Vậy tại sao,
bạn lại để tâm đến việc
họ nói gì về bạn.

Thiên hạ là những kẻ đứng ngoài cuộc đời bạn Họ chẳng cho bạn đồng nào, cũng chẳng nuôi sống được bạn Vậy tại sao, bạn lại để tâm đến việc họ nói gì về bạn.

ĐỜI MÀ
Ai chơi được thì chơi
Ai không chơi được thì
xin tiễn
Ai tốt với mình thì mình
tốt lại
Ai tệ với mình thì mình
mặc kệ
Bạn bè có ít cũng được
Còn hơn nhiều mà toàn
thứ giả tạo, nịnh hót.

ĐỜI MÀ Ai chơi được thì chơi Ai không chơi được thì xin tiễn Ai tốt với mình thì mình tốt lại Ai tệ với mình thì mình mặc kệ Bạn bè có ít cũng được Còn hơn nhiều mà toàn thứ giả tạo, nịnh hót.

BẠN HÃY SỐNG
cuộc đời của bạn và làm
những gì bạn cho là đúng
Miệng đời kẻ khen người chê
nhưng đâu ai sống trong cuộc
sống của mình đâu mà hiểu.

BẠN HÃY SỐNG cuộc đời của bạn và làm những gì bạn cho là đúng Miệng đời kẻ khen người chê nhưng đâu ai sống trong cuộc sống của mình đâu mà hiểu

Người khác đối xử với bạn
thế nào là nghiệp của họ
Bạn đối xử với họ thế nào
là nghiệp của bạn
Cho nên
không sợ người nói xấu
chỉ sợ mình làm xấu

Người khác đối xử với bạn thế nào là nghiệp của họ Bạn đối xử với họ thế nào là nghiệp của bạn Cho nên không sợ người nói xấu chỉ sợ mình làm xấu