Có ba thứ cần lãng quên

Hãy đi thật chậm
để xác định mỗi bước chân
của mình là đúng hướng
Đừng cố vội chạy quá
nhanh để khi dừng lại
mới biết mình
lạc đường.

Hãy đi thật chậm

Có những lúc, tâm tư
Buồn vô tận
Ngẫm cuộc đời sao
số phận long đong
Hơn nữa đời…
vẫn lo lắng ngập lòng
Ôi cuộc sống
Biết bao điều ước
nguyện!

Có những lúc, tâm tư  Buồn vô tận

Dù bạn đứng yên
thì cuộc sống này
vẫn cứ tiếp diễn
Nếu buồn xong rồi…
THÌ BƯỚC TIẾP THÔI!

Dù bạn đứng yên thì cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn

Hãy quên
những điều làm bạn
đau
NHƯNG…
Đừng bao giờ quên
nó đã dạy bạn
điều gì.

Hãy quên  những điều làm bạn đau

Có ba thứ cần lãng quên
Lãng quên tuổi tác
Lãng quên quá khứ
Và lãng quên ân oán.

Có ba thứ cần lãng quên