Cố gắng lên đừng bao giờ gục ngã

Mẹ
có thể bị đói
Mẹ cũng không cần
mặc đẹp
Nhưng mẹ không bao
giờ để con thua thiệt
bất cứ ai

Mẹ

Giá mà
NỖI BUỒN
đổi được ra tiền
thì tôi chắc chắn
sẽ là tỷ phú

Giá mà

Trong các loại
buôn bán thì…
bán đứng bạn bè
là đáng khinh
nhất

bán đứng bạn bè  là đáng khinh  nhất

Ngừng than vãn đi bạn
nhé
Hãy sống thật tốt với
những gì bạn có
Thức dậy mỗi ngày và cảm
ơn cuộc đời
Vì còn rất nhiều người ao
ước cuộc sống như bạn
lắm đấy

Ngừng than vãn đi bạn  nhé

Cố gắng lên
Đừng bao giờ gục ngã
Dù cuộc đời lắm bão tố phong ba
Hãy vững tin mà bước về
phía trước
Đừng bao giờ lùi bước lại
phía sau
Thôi bỏ đi những gì là quá khứ
Hãy đón chờ những thứ của
ngày mai
Và biết đâu trên những chặn
đường dài
Ta tìm thấy những gì mình
đã mất

Cố gắng lên đừng bao giờ gục ngã