Có những nỗi buồn chẳng biết giấu vào đâu

Người muốn đưa tiễn
bạn về nhà,
Đông nam tây bắc
đều sẽ thuận đường
Người muốn cùng bạn ăn cơm,
Chua ngọt đắng cay đều thích ăn.
Người muốn gặp bạn,
24 giờ điều có thời gian rảnh.
Nếu muốn người ta sẽ tìm cách
Không muốn người ta sẽ
tìm lý do

Nếu muốn người ta sẽ tìm cách Không muốn người ta sẽ tìm lý do

Có những nỗi buồn
chẳng biết giấu vào đâu
Mà cứ để mặc nhiên làm TIM
mình đau nhói
Lắm lúc nhọc lòng bao điều
không thể nói
Chỉ biết lắc đầu và cố nén
thật sâu

Có những nỗi buồn chẳng biết giấu vào đâu

CUỘC ĐỜI
không bao giờ đẩy ai
vào ngõ cụt
Chỉ có con người
tự đẩy nhau vào đường cùng

CUỘC ĐỜI không bao giờ đẩy ai  vào ngõ cụt

CON NGƯỜI
có thể đánh lừa người khác
trong thời gian ngắn
Nhưng rất khó để
lừa ai đó trong suốt
thời gian dài
THỜI GIAN
sẽ cho chúng ta biết
Ai đang nói
những lời chân thành

CON NGƯỜI  có thể đánh lừa người khác trong thời gian ngắn Nhưng rất khó để  lừa ai đó trong suốt thời gian dài

LỚN RỒI
chẳng muốn trải qua
những mối tình chập chờn,
nay hợp mai tan nữa,
Chỉ muốn yêu một lần,
đúng người và
dài lâu!

LỚN RỒI  chẳng muốn trải qua những mối tình chập chờn, nay hợp mai tan nữa,