Có vấp ngã rồi mới biết được

Cuộc sống
là phải biết trải qua những
thăng trầm thì mới biết
quý trọng thứ gì đó,
mới biết ai là người
thật lòng với ta

Cuộc sống

Ai cũng có thể
mắc sai lầm ngay cả ta
cũng vậy
Vì thế, hãy tha thứ cho
lỗi lầm của người khác
để khi rơi vào
hoàn cảnh tương tự
ta cũng sẽ nhận được
sự vị tha

Ai cũng có thể  mắc sai lầm

Tôi ước gì
Có ai đó hiểu được tôi
Một chút thôi
Rằng tôi đang rất mệt
Ngay lúc này
Tôi chẳng cần gì hết
Ngoài một lời nói
Hãy cố lên!

Tôi ước gì

Trong vòng quay của
cuộc sống
Giữa bộn bề lo toan về
tiền bạc, vật chất…
Cần lắm một bàn tay
để che chở
Một nơi bình yên
để về

Trong vòng quay của  cuộc sống

Có vấp ngã rồi mới
biết được:
– Cái gì cần nhặt
– Cái gì cần tiếc
– Cái gì cần cất
– Và cái gì cần
vứt đi

Có vấp ngã rồi mới biết được