Con người bây giờ khó đoán lắm

CÓ 1 KIỂU NGƯỜI
Rất nhạy cảm
Không biết cách từ chối
Luôn sợ người khác buồn
Nhưng cuối cùng lại
luôn bị tổn thương…

CÓ 1 KIỂU NGƯỜI

NHỚ NHÉ
Cho dù bạn có tốt đẹp đến
mức nào
Thì ở sau lưng luôn sẽ có
người nói này nói nọ
Không thanh minh,
không so đo, mỉm cười mặc kệ
mới chính là sự khinh
thường tốt nhất

Cho dù bạn có tốt đẹp đến mức nào

Con người bây giờ khó
đoán lắm
Thích thì quan tâm
Không thích thì vô tâm
lạnh lùng
Cuộc sống bon chen nuôi
ta lớn
Con người giả dối dạy ta
khôn
Có tiền có tiếng sẽ có bạn
Không tiền không tiếng
bạn quay lưng

Con người bây giờ khó đoán lắm

Hồi bé
có sức khỏe, có thời gian
Nhưng không có tiền!
Lớn lên
Có tiền, có sức khỏe
Nhưng không có thời gian!
Về già
Có thời gian, có tiền
Nhưng không có sức khỏe!
Đời không có cái gì là toàn
vẹn! Vậy nên hãy sống vui
vẻ và chấp nhận với những
gì mình đang có!

Đời không có cái gì là toàn  vẹn! Vậy nên hãy sống vui  vẻ và chấp nhận với những gì mình đang có!

Có những khi
muốn khóc thật lớn
bởi vì quá đỗi tủi thân.
Có những khi
muốn phát điên một lần
bởi vì tâm tình quá đỗi
chán nản.
Có những khi
muốn chửi bới một trận
bởi vì trong lòng
không thoải mái.
Có những khi chỉ muốn
im lặng ngồi một mình
bởi vì thật sự đã quá mệt
mỏi rồi..!

Có những khi