Cuộc đời có 2 điều hối tiếc

Đừng bao giờ nhìn
vào giàu nghèo mà
kết thân
Dù người ta tiền vạn
bạc tỷ cũng chẳng
liên quan gì đến bạn
Trên đời có những
người dù chỉ một cái
bánh cũng vì bạn mà
bẻ làm đôi
phải học cách
nhìn người

Đừng bao giờ nhìn vào giàu nghèo mà kết thân

Cuộc đời
có 2 điều hối tiếc
Một là quá tin tưởng
để người ta làm mình
tổn thương
Hai là dù bị tổn thương
vẫn cố gắng tin tưởng
Ngu 1 lần là bị hại
Ngu 2 lần là tự mình
hại mình
Không phải mình đối tốt
với ai thì họ cũng
như vậy với mình đâu
Lòng người là thế!

Cuộc đời có 2 điều hối tiếc

Hiền lành bị chửi là ngu
Khôn hơn bị chửi là là đểu
Khốn khó các bạn
không chơi
Biết ăn chơi các bạn
bảo hư hỏng
Nhan sắc trời phú các bạn
lại ghen
Xấu xi bon chen các bạn
kêu bựa
Vì cuộc đời quá bạc nên
biết sống sao cho đạt!

Vì cuộc đời quá bạc nên biết sống sao cho đạt!

Đời của mẹ
không gì ngoài hy vọng
Nhìn thấy con
khôn lớn trưởng thành
Biết lo cho sự nghiệp
Sống tinh anh
Dù khổ mấy mẹ
cam đành chấp nhận

Đời của mẹ

Chê người khác xấu
Có làm bạn đẹp hơn không
Chê người khác ngu có làm bạn
thông minh hơn không
Sỉ nhục ai đó có giúp bạn
tăng giá trị không
Làm ai đó khổ có chắc bạn
hạnh phúc hơn không
Bởi vậy, đừng cố tỏ ra mình
là người hoàn hảo

đừng cố tỏ ra mình là người hoàn hảo