Cuộc sống thật mệt mỏi quá giật mình mới hay khi mình buồn không biết nói cùng ai

Cảm ơn
chiếc lá lìa cành
để ta thấy được
mong manh kiếp
người

Cảm ơn chiếc lá lìa cành

Vì ai
mẹ phải mưu sinh
Vì ai mẹ phải dầm mình
dưới mưa
Vì ai mẹ nhịn cơm trưa
Vì ai mẹ phải cày bừa
sớm hôm

Vì ai  mẹ phải mưu sinh

Cuộc sống thật
mệt mỏi quá
Giật mình mới hay
khi mình buồn
không biết nói cùng
ai

Cuộc sống thật mệt mỏi quá giật mình mới hay khi mình buồn không biết nói cùng ai

Con muốn ở bên mẹ
như thuở bé
Cảm nhận tình thương
mẹ dành cho con
Thoải mái từng giờ
trong hạnh phúc
Bên mẹ, gia đình
giấc ngủ ngon

Con muốn ở bên mẹ như thuở bé

Có 1 kiểu người
chuyện gì cũng dễ tính
gặp ai cũng cười, người khác
sẽ tưởng là dễ tiếp xúc
nhưng thật sự chẳng có cách
nào nhìn thấu nội tâm của họ!

Có 1 kiểu người