Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng

Quần áo rách có
thể vá
Nhà cửa hỏng có
thể sửa chữa
Chỉ có lòng người một
khi đã bị
Tổn thương thì
khó mà hồi phục

Chỉ có lòng người một khi đã bị Tổn thương thì khó mà hồi phục

Cuối cùng
tôi cũng nhận ra rằng
Không phải cứ tốt với người
ta là người ta cũng sẽ tốt lại
với mình
Trong cuộc sống
không phải cứ thật lòng là
sẽ được đền đáp
Cuộc sống toàn những thứ
giả tạo và xu nịnh

Cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng

Nhớ nhé!
Tiền bạc không bao giờ là
đủ đầy
Con người không ai là hoàn hảo
Tập sống chân thành và
khiêm tốn
Đối xử với người khác
tốt một chút
Để tạo phước cho mình

Đối xử với người khác tốt một chút Để tạo phước cho mình

Phụ nữ hãy chọn
người thương mình
Chứ đừng chọn
người mình thương
Để rồi phải chịu đựng
cả đời

Phụ nữ hãy chọn người thương mình

ĐỪNG HAM CHƠI
KHI CHA MẸ CÒN
TÚNG THIẾU
ĐỪNG VÌ TIỀN MÀ
BẤT HIẾU SONG THÂN

ĐỪNG HAM CHƠI KHI CHA MẸ CÒN TÚNG THIẾU