Dần dần lớn rồi mới nhận ra lời hứa chỉ để NGHE chứ không phải chỉ để TIN nữa

Làm bạn
không phải bạn có tiền
tôi mới đi theo
Trân trọng
không phải bạn đẹp tôi
mới chú ý
Thứ mà thời gian lưu lại
vốn không phải tiền tài
không phải nhan sắc
mà chính là sự
CHÂN THÀNH

Làm bạn không phải bạn có tiền tôi mới đi theo

Dần dần
lớn rồi mới nhận ra
Lời hứa
chỉ để NGHE
chứ không phải
chỉ để TIN nữa

Dần dần lớn rồi mới nhận ra Lời hứa chỉ để NGHE chứ không phải chỉ để TIN nữa

TUỔI THƠ AI ĐÃ TỪNG
NGỒI SAU LƯNG BỐ
TRÊN CON XE CỘC CẠCH?
Ôi, ước gì có thể được
một lần bé lại ngồi
sau lưng bố là cảm giác
bình yên nhất trên
thế gian này!

TUỔI THƠ AI ĐÃ TỪNG  NGỒI SAU LƯNG BỐ  TRÊN CON XE CỘC CẠCH?

Buồn cũng phải sống
Chán cũng phải sống
Đau cũng phải sống
Vậy sao không chọn
vui vẻ mà sống

Buồn cũng phải sống

Cần lắm
một đống tiền
rơi vào đầu
CHỨ ĐANG
NGHÈO LẮM
🙁

Cần lắm