Đến khi trưởng thành bạn sẽ hiểu ra rằng…

Tiền tiêu
rồi cũng cạn
Tình đến
rồi cũng tan
Chỉ có GIA ĐÌNH
là mãi mãi!

Chỉ có GIA ĐÌNH là mãi mãi!

Đến khi trưởng thành
bạn sẽ hiểu ra rằng:
Cái bạn cần không phải
là tình yêu đẹp
mà là một người
có đủ kiên nhẫn để
bao dung bạn suốt đời

Đến khi trưởng thành bạn sẽ hiểu ra rằng...

Lúc khóc không ai dỗ
Tôi học được mạnh mẽ
Lúc sợ hãi không ai giúp
Tôi học được dũng cảm
Lúc phiền muộn
không ai hỏi han
Tôi học được chấp nhận
Lúc mệt mỏi
không ai dựa dẫm
Tôi học được tự lập

Lúc khóc không ai dỗ  Tôi học được mạnh mẽ

CHÂN LÝ CỦA
CUỘC ĐỜI LÀ:
Đừng tin vào những
thứ có miệng
Đừng đợi những
thứ có chân
Và đừng mê mẩm
những thứ lấp lánh

CHÂN LÝ CỦA CUỘC ĐỜI LÀ

Cuộc đời
sao lắm dối gian
Người hay bằng mặt
nhưng không bằng lòng
Miệng cười chắc thế đâu
Chỉ khi hoạn nạn
biết đâu chân thành

Cuộc đời sao lắm dối gian