HẠNH PHÚC là do cảm nhận của mỗi người

Hãy luôn
đặt mình vào
hoàn cảnh của người
khác điều gì làm tổn
thương bạn, thì cũng
có thể sẽ làm
tổn thương họ!

Hãy luôn  đặt mình vào  hoàn cảnh của người khác

Sở dĩ người ta
đau khổ là do
theo đuổi những
thứ sai lầm

Sở dĩ người ta  đau khổ là do theo đuổi những thứ sai lầm

Ngủ cùng nhau thì dễ
Thức cùng nhau mới khó
Nói cùng nhau thì dễ
Lắng nghe cùng nhau mới khó
Ăn cùng nhau quá dễ
Nấu cùng nhau mới khó
Hứa với nhau thì dễ
Làm cho nhau mới khó
Đi cùng nhau thì dễ
Đi được đến cuối mới khó

Đi cùng nhau thì dễ đi được đến cuối mới khó

HẠNH PHÚC
Là do cảm nhận của mỗi người
Đừng mơ mộng những gì
ngoài tầm với
Hãy trân trọng những gì bạn
đang có trong tay

HẠNH PHÚC là do cảm nhận của mỗi người

THỨ DỄ THAY ĐỔI NHẤT
Chính là lòng người
Hôm nay người ta có thể
khiến bạn mỉm cười
Ngày mai cũng có thể
khiến bạn bật khóc

THỨ DỄ THAY ĐỔI NHẤT