Lúc mệt mỏi nhất hãy nhớ 3 câu này

SỐNG !
Thì đừng quan tâm người
khác nói gì về mình.
Lý do rất dễ hiểu là:
Chỉ có mình mới biết
mình là ai.
Tại vì…
Lắm lúc người ta chỉ
nhìn mình = 1 con mắt
nghe 1/2 và hiểu 1/4
nhưng lại kể gắp đôi.

SỐNG !

Cuộc đời này ảo lắm
Cái xã hội này giả tạo
lắm…
Ai cũng thích nhau
chỉ vì vật chất
Yêu nhau bởi khuôn mặt
Được mấy ai đến với
nhau bằng hai chữ
THẬT LÒNG
Giàu thì thích, nghèo thì
khinh. Xấu thì chê mà
xinh thì tán
Thật lòng thì ít mà giả tạo
thì quá nhiều!

Cuộc đời này ảo lắm

NGƯỜI TA KHÔNG
ĐÒI NỢ BẠN
Chẳng phải vì người ta quên
Đồng tiền đi liền khúc ruột
Chỉ là họ im lặng để xem
sự tử tế và lời hứa của bạn
thế nào thôi!

Chỉ là họ im lặng để xem  sự tử tế và lời hứa của bạn thế nào thôi!

Mẹ nói:
“Ở hiền thì gặp lành”
Nhưng mà thật sự là
Ở hiền
sẽ gặp kẻ ăn hiếp

Mẹ nói:

LÚC MỆT MỎI NHẤT
HÃY NHỚ 3 CÂU NÀY:
1. Thôi bỏ đi
2. Không sao cả
3. Tất cả rồi sẽ qua thôi

Lúc mệt mỏi nhất hãy nhớ 3 câu này