Một tấm lòng chân thật quý hơn cả bạc vàng

Mẹ luôn dạy con
“Tiền luôn thua
tình cảm”
Nhưng với xã hội
này “
không có tiền
tình cảm cũng
bằng không”

Mẹ luôn dạy con

Đời người
dù giàu hay nghèo
Chữ tâm cốt yếu
mang theo suốt đời
Đừng vì
tham vọng nhất thời
Gây nên thù oán
buông lời thị phi

Đời người

Một tấm lòng
chân thật
Quý hơn cả
bạc vàng
Lúc khó khổ gian nan
Mới rõ lòng ai thật

Một tấm lòng chân thật quý hơn cả bạc vàng

Sống đừng tốt quá
Nên biết ở đời
có những kẻ quen được
nhận mà không biết
cảm ơn
Lương thiện là tốt nhưng
phải đứng chỗ đúng người

Sống đừng tốt quá