Nếu được chọn một thứ tôi sẽ chọn bình yên

Tình yêu
Có giận – có hờn
Có yêu – có trách
Có buồn – có đau
Giận hờn là để hiểu nhau
Chứ đâu phải để mất nhau
suốt đời

Tình yêu

Nếu được chọn một thứ
Tôi sẽ chọn bình yên
CUỘC SỐNG
Không đụng chạm tới ai
Cũng đủ giông bão
lắm rồi!

Nếu được chọn một thứ tôi sẽ chọn bình yên

Có tiền
mua được cuộc chơi
Hết tiền
mua được cách chơi
BẠN BÈ

Có tiền mua được cuộc chơi

Đàn ông có tiền
giữ được đàn bà
có SẮC
Đàn ông có tình
giữ được đàn bà
có TÂM

Đàn ông có tiền giữ được đàn bà có SẮC

Mắt nhìn thấy
Chưa hẳn là sự thật
Tai mình nghe
Cũng bị lật ngã nghiên
Bởi MIỆNG ĐỜI
Đồn thổi rất linh thiêng
Thêm mắm muối
Rồi khiêng đi buôn bán..

Mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật