Nếu người khác tôn trọng bạn hãy tôn trọng họ

Ôi cuộc đời!
khi bạn chẳng làm gì hại ai
thì họ cũng nói xấu bạn được
Khi họ chẳng lo được ngày nào
cho bạn cũng chửi bạn được
Và khi họ thấy bạn khóc
họ vẫn cười được
Nên bởi, ta sống trên đời
nên học cách BỊ ĐIẾC và
ĐÔI KHI GIẢ MÙ cho xong

Ôi cuộc đời!

Mỗi ngày tập một chữ BUÔNG
BUÔNG sân
BUÔNG ghét
BUÔNG buồn
BUÔNG mê
BUÔNG cho nó khỏe người ơi
BUÔNG cho lòng dạ
THẢNH THƠI nhẹ nhàng

Mỗi ngày tập một chữ BUÔNG

Nếu người khác tôn trọng bạn
Hãy tôn trọng họ
Nếu người khác không tôn
trọng bạn
Vẫn cứ tôn trọng họ
Không phải họ đáng được thế
Mà bởi hành động của họ
không đáng để bạn thay đổi
nhân cách tốt đẹp của mình

Nếu người khác tôn trọng bạn hãy tôn trọng họ

Khó khăn nào
rồi cũng qua đi
giống như cơn mưa
ngoài cửa sổ
CÓ TẦM TẢ CỠ NÀO
RỒI CUỐI CÙNG
cũng trời quan mây tạnh

Khó khăn nào rồi cũng qua đi

Kể từ bây giờ
phải sống thật vui
Để chôn vùi
nỗi buồn vào quá khứ
Ai tổn thương mình
cũng nên tha thứ
Bởi sau cùng bạn
đáng được BÌNH YÊN

Kể từ bây giờ