Sống đơn giản thôi họ tốt với mình thì mình tốt lại

Sống đơn giản thôi
Họ tốt với mình thì
mình tốt lại
Họ ghét mình thì
mình chẳng cần
quan tâm

Sống đơn giản thôi họ tốt với mình thì mình tốt lại

MẸ TÔI KHÔNG ĐẸP
MẸ TÔI KHÔNG SANG
Mẹ sang ở cái
khí phách của một
người phụ nữ
biết hi sinh
Và tôi nợ người
phụ nữ ấy cả đời!

MẸ TÔI

CUỘC SỐNG NÀY
Kẻ xấu thì nhiều
Kẻ biết điều thì ít
VÌ VẬY HÃY NHỚ:
Tiền rách
vẫn dùng được
Nhân cách rách
chỉ là đồ bỏ đi..!

CUỘC SỐNG NÀY

ĐỜI NÀY
Mỗi nhà mỗi cảnh
Mỗi cây mỗi quả
Vì trong chăn mới biết
chăn có rận
ĐỪNG BAO GIỜ
Vội đánh giá
hạnh phúc của người
khác qua những gì
HỌ THỂ HIỆN
BÊN NGOÀI

Mỗi nhà mỗi cảnh Mỗi cây mỗi quả