Sống ở đời hãy nhớ nhé!

Khó tin nhất là lòng người
Khó hiểu nhất là lòng người
Khó phân biệt nhất là lòng người
Khó đoán nhất cũng là
lòng người
Và đáng sợ nhất vẫn là
lòng người

Khó tin nhất là lòng người

Sống ở đời
Phải từ bi với người già
Khoan dung với người mắc lỗi
Cảm thông với
người khó khăn
Bởi lẻ trong cuộc đời
Sẽ có lúc bạn ở
trong hoàn cảnh đó

Sống ở đời hãy nhớ nhé!

Im lặng
Không phải là bỏ qua
không phải là xem như
không có chuyện gì
chẳng qua là
không muốn nói nữa
không muốn ồn ào nữa

Im lặng

Đau khổ nhất trong
cuộc đời người
phụ nữ chính là:
Chọn nhầm người
Bỏ đi không được
Mà ở lại cũng
không xong

Đau khổ nhất trong cuộc đời người phụ nữ chính là

Đêm khuya rồi nhắm mắt
ngủ tôi ơi. Cuộc đời ngoài kia
vẫn bon chen nhiều lắm
Nhớ đắp thêm chăn giữ cho
mình thật ấm. Phải thương mình
trước khi muốn thương ai
Ngủ đi tôi ơi, phía trước là đường
dài, mau yên giấc để ngày mai
đủ sức.

Đêm khuya rồi nhắm mắt ngủ tôi ơi.