THA THỨ rồi sẽ nhẹ lòng

THA THỨ
rồi sẽ nhẹ lòng
Hơn thua rồi sẽ mênh
mông hận thù
Đời người đâu khác
phù du
Một ngày rồi sẽ như
thu úa tàn

THA THỨ rồi sẽ nhẹ lòng Hơn thua rồi sẽ mênh mông hận thù

Đừng giận
khi bị cha mẹ
mắng
Mà hãy cười
vì họ còn bên
ta

Đừng giận  khi bị cha mẹ  mắng

Bạn bè quý nhất
cố tri
Đừng vì vật chất
mà quên bạn hiền
Cuộc sống cần phải
có tiền
Nhưng đừng để nó
cầm quyền chỉ huy

Bạn bè quý nhất  cố tri

Sống tâm đức
Phước duyên sẽ tới
Lừa gạt người tội
lỗi đấy thôi
Mau mau thức tỉnh
người ơi
Đời là cõi tạm
Đầy vơi không ngừng

Sống tâm đức  Phước duyên sẽ tới

Bạn có thể thiếu tiền
Nhưng
không được thiếu đức
Bạn có thể thất ngôn
Nhưng không được
thất tín

Bạn có thể thiếu tiền Nhưng  không được thiếu đức